Znaczenie Wolnego Radia

System reklamy Test

Znaczenie Wolnego Radia

Rozgłośnia Polska przez ponad czterdzieści lat nadawała w eter niezależne audycje ? przygotowywane przez wybitnych intelektualistów, dyplomatów czy artystów programy, które dla Polaków żyjących za ?żelazną kurtyną? były nierzadko jedynym źródłem nieocenzurowanych i niepoddanych sowieckiej indoktrynacji wiadomości.

Po upadku komunizmu ? niegdyś najchętniej słuchane, zagraniczne radio ? zaczęło stopniowo tracić na popularności. Spadek zainteresowania proponowanymi audycjami nie wynikał bynajmniej z obniżenia ich jakości. Po prostu ? RWE, czyli ?polski głos na falach? przestał być (w dobie rozkwitu nieocenzurowanych, niezależnych od władzy) mediów potrzebny. Dziennikarze Radia zdecydowali się (prawie jednomyślnie) zakończyć działalność legendarnej rozgłośni.

Mimo że polska sekcja nie jest aktywna od wielu lat, RWE ? jako takie ? wciąż nadaje. Audycje rozgłośni tworzone są w ponad dwudziestu językach ? między innymi w albańskim, arabskim, czeczeńskim, gruzińskim, kazachskim, macedońskim, ormiańskim, rumuńskim, rosyjskim, serbskim, tatarskim czy ukraińskim. Programy transmitowane są na żywo i retransmitowane. Audycji można posłuchać na falach długich, krótkich i w Internecie.

RWE dzisiaj nadal wypełnia określoną w 1949 roku misję, a więc: ?promuje wartości i instytucje demokratyczne przez rozpowszechnianie prawdziwych informacji i idei?. Tak jak kiedyś Radio Free Europe było dla ograniczonych cieniem ?żelaznej kurtyny? Polaków światełkiem wolności ? tak teraz, dla narodów i obywateli żyjących w państwach totalitarnych czy dla represjonowanych mniejszości narodowych jest (nierzadko jedyną) możliwością dotarcia do nieocenzurowanych, prawdziwych wiadomości i krzepiących komunikatów emitowanych ponad