Wpływ Jana Nowaka-Jeziorańskiego

System reklamy Test

Wpływ Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Jan Nowak-Jeziorański to człowiek-legenda ? żołnierz i słynny korespondent odpowiedzialny za przepływ informacji z i do objętej wojennym ogniem stolicy, pierwszy dyrektor Polskiej Rozgłośni Radia Wolna Europa, działacz na rzecz demokracji i zacieśniania stosunków z Unią Europejską. Krystaliczny życiorys, niezmienność poglądów, nieugiętość, wielka determinacja i (jak twierdzą jego bliscy) niezwykła osobowość sprawiały, że Kurier z Warszawy przez dziesięciolecia był nieformalnym ambasadorem reprezentującym interesy żyjących za ?żelazną kurtyną? Polaków.

Nowak-Jeziorański ? w czasie aktywności polskiej sekcji Radia Wolna Europa ? spotykał się z największymi ówczesnego świata, a w tym ? także z największymi i najbardziej znaczącymi przywódcami. Przyjeżdżając, po wielu latach przymusowej emigracji, na zaproszenie Wałęsy do Polski udowodnił swoją postawą, że świat nieobjęty komunizmem jest (wbrew słowom propagandy) światem bezpiecznym, zdrowym, umożliwiającym obywatelom prowadzenie egzystencji na zadowalającym, wysokim poziomie. Popierając Wałęsę w 1989 roku przyczynił się wymiernie do upadku ?czerwonego? ustroju, a później ? w ?wolnej? Polsce ? nierzadko przyjmował rolę przewodnika po nowej rzeczywistości.

Jeszcze przed ostatecznym powrotem do kraju Nowak-Jeziorański zapraszany był przez media do podjęcia roli eksperta, który ? dzięki licznym kontaktom i doświadczeniu wieloletniej emigracji ? byłby w stanie w sposób rzeczowy zrecenzować działania polskich parlamentarzystów czy postawić prognozy dotyczące zmian sytuacji politycznej.

Jak Nowak-Jeziorański stał się także ?twarzą? akcesji europejskiej ? jednym z cieszących się największym posłuchem autorytetów opowiadających się za przystąpieniem do Unii Europejskiej.

Po powrocie do kraju Kurier z Warszawy nie zwolnił tempa. Do końca życia trzymał pieczę nad działaniem organizacji zaprzyjaźnionych z niedawną Polską Rozgłośnią, występował w programach i filmach dokumentalnych, wykładał, brał udział w prelekcjach i wywiadach, w których opisywał lata działania RWE i odkrywał meandry czasów wojny.