Stowarzyszenie

System reklamy Test

Stowarzyszenie

W 1994 roku powstało Stowarzyszenie Pracowników Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Wśród jego członków-założycieli znalazły się takie postaci, jak Stefan Bratkowski, Jacek Kaczmarski czy Tadeusz Nowakowski. Prezesem Honorowym został oczywiście Jan Nowak-Jeziorański, pierwszy dyrektor Rozgłośni Polskiej RWE.

Inauguracja działalności organizacji odbyła się rok później. Towarzyszyło jej spotkanie i dyskusja wokół publikacji ?Tu Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa?.

3 maja 1997 roku, a więc w 45 rocznicę emisji pierwszej polskojęzycznej audycji Radia Wolna Europa, Stowarzyszenie uruchomiło w Warszawie restaurację Radio Cafe i mający w niej swoją siedzibę Klub RWE. Przez kolejnych dziewięć lat, w ramach działalności Stowarzyszenia odbyła się tu ponad setka debat i spotkań poświęconych istotnym problemom transformacji ustrojowej w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Klub RWE przez lata gromadził także archiwa tekstowe i fotograficzne, w których udokumentowano bogatą historię Rozgłośni i związanych z nią osób.

Po śmierci Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Aliny Perth-Grabowskiej Stowarzyszenie zawiesiło swoją działalność na niemal 3 lata. W 2009 roku zostało reaktywowane, choć już pod nieco inną nazwą: Stowarzyszenie Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego?, zaś jego Prezesem Honorowym ustanowiono Władysława Bartoszewskiego.

Dziś Stowarzyszenie stawia sobie za cel przede wszystkim upamiętnianie znaczenia RWE w kontekście walki o demokrację i wolność w Europie Środkowo-Wschodniej, kultywowanie pamięci i propagowanie postaci oraz dokonań patrona ? Jana Nowaka-Jeziorańskiego, promowanie wolnego, demokratycznego i etycznego dziennikarstwa, a także informowanie o najnowszej historii Polski ? w szczególności ?wkładu polskiej emigracji politycznej w odzyskanie przez nasz kraj niepodległości?.

Jednym ze sposobów realizacji tych założeń jest oczywiście podtrzymywanie głoszonych przez ?Kuriera z Warszawy? wartości oraz organizacja kolejnych spotkań i publicznych debat, których tematyka obraca się wokół wydarzeń społeczno-politycznych w Polsce i na świecie.