Publikacje ? ekspert i literat

System reklamy Test

Publikacje ? ekspert i literat

Jan Nowak-Jeziorański, jako wieloletni dyrektor jednej z najważniejszych rozgłośni radiowych w historii, doceniał rolę mediów w kształtowaniu rzeczywistości, a przede wszystkim ? w rzetelnym informowaniu i edukowaniu społeczeństwa. Stąd też niezliczone wywiady, których chętnie udzielał. Zarówno jednak w trakcie szefowania Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, jak i później ? na obczyźnie oraz już po powrocie do kraju ? nie zaprzestawał działalności publicystycznej.

Napisał setki artykułów dotyczących wolności, demokracji, rozwoju gospodarczego i walki z komunizmem. Jego olbrzymie doświadczenie i jeszcze większa wiedza, w połączeniu z przysłowiowym ?obyciem w świecie?, uczyniły zeń jednego z najlepszych ekspertów politycznych nie tylko Polski, ale i Europy.

Jan Nowak to także doskonały literat. Napisał osiem książek o tematyce politycznej, które do dziś są niezastąpionym źródłem inspiracji dla wielu polityków i działaczy obywatelskich. Są to: ?Polska droga ku wolności 1952-1973? (Londyn 1974), ?Kurier z Warszawy? (Londyn 1978), ?Polska pozostała sobą? (Londyn 1980), ?W poszukiwaniu nadziei? (1993), ?Rozmowy o Polsce? (1995), ?Polska wczoraj, dziś i jutro? (2000), ?Fakty, wydarzenia, opinie? (2001) oraz ?Polska z bliska? (2003).

W 2001 roku nakładem Ossolineum ukazała się wieloletnia korespondencja pomiędzy Jeziorańskim a Jerzym Giedroyciem, pod redakcją Dobrosławy Platt. Dobrosława Platt zebrała i zredagowała też ? w innym tomie ? wypowiedzi na temat polskiej drogi do NATO. Sam Jan Nowak-Jeziorański spisał i opublikował także dwa tomy swoich wspomnień, pod wspólnym tytułem ?Wojna w eterze?, które ukazały się nakładem londyńskiego wydawnictwa Odnowa.