Praca w RWE

System reklamy Test

Praca w RWE

Radio Wolna Europa to wyjątkowy rozdział w życiu i działalności Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Wyjątkowy nie dlatego, że trwający aż 24 lata, lecz ze względu na doniosłe cele, które ? pomimo nieustających ataków ze strony komunistycznych władz państw wschodnioeuropejskich ? udawało się z powodzeniem realizować. Stacja powstała w 1949 roku i była, co ciekawe, finansowana przez? CIA! Nadrzędne hasło przyświecające jej funkcjonowaniu głosiło: ?Promować wartości i instytucje demokratyczne przez rozpowszechnianie prawdziwych informacji i idei?.

Jeziorański stanowisko dyrektora Rozgłośni Polskiej RWE objął w grudniu 1951 roku. Przez kilka miesięcy organizował zespół zaufanych pracowników, zaś pierwsza audycja rozbrzmiała na falach eteru o godzinie 11.00, 3 maja 1952 roku, a więc dokładnie w 161 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja.

Kierowanie Rozgłośnią Polską Radia Wolna Europa było dla ?Kuriera z Warszawy? czymś więcej niż tylko pracą. Od samego początku przyświecały mu dwa cele: po pierwsze ? odbudować poczucie wspólnoty, po drugie zaś ? podtrzymywać nadzieję w kraju, w którym wszechwładza służb bezpieczeństwa, powszechne represje, zmowa milczenia i fałszowanie historii trzymały społeczeństwo w okowach stalinizmu, odbierając obywatelom wolność i sens życia.

Przez długie lata Radio Wolna Europa dostarczało Polakom jedynych wiarygodnych informacji o sytuacji w kraju i na świecie, pozwalając im mieć nadzieję na lepszą przyszłość. Udawało się to pomimo faktu, że ? jak wspominał sam Jeziorański ? koszty zagłuszania audycji RWE uprawianego przez komunistyczne władze były niemal trzykrotnie wyższe od samych kosztów ich nadawania!