Polska z bliska

System reklamy Test

Polska z bliska

Kilkadziesiąt lat zagranicznej ?tułaczki? to okres olbrzymiej aktywności Jana Nowaka-Jeziorańskiego na polu międzynarodowym. Pierwszy przyjazd do Polski po latach, a potem powrót na stałe, nie oznaczały jednak w jego przypadku przejścia na ? jakby nie patrzeć, zasłużoną przecież ? emeryturę.

Jeziorański pierwszy raz od czasów wojny pojawił się nad Wisłą w roku 1989, zaproszony przez Lecha Wałęsę. Od tej chwili regularnie wizytował Polskę, a na ostateczny powrót zdecydował się w roku 2002. Zamieszkał w Warszawie, w mieszkaniu przy ulicy Czerniakowskiej, skąd kontynuował swoją prodemokratyczną i proeuropejską działalność.

Mając za sobą wielki sukces w postaci doprowadzenia do udziału Polski w NATO, Jan Nowak-Jeziorański skutecznie lobbował na rzecz akcesji kraju do Unii Europejskiej. Chwila, gdy Polska została członkiem wielkiej ?rodziny europejskiej? była dla niego bez wątpienia jedną z najpiękniejszych chwil w życiu.

Co ciekawe, chociaż przez dziesięciolecia Jeziorański walczył z komunizmem, to ? co zresztą jest jednoznacznym dowodem prawdziwej klasy ? po zwycięstwie postkomunistycznej lewicy (czyli SLD) w wyborach parlamentarnych w 2001 roku publicznie oznajmił, że choć ?może nie lubić tego rządu, to jest to jego rząd bo jest rządem polskim?.

Jan Nowak-Jeziorański był również współzałożycielem i honorowym prezesem Rady Fundacji Kolegium Europy Wschodniej oraz Stowarzyszenia Pracowników Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Skutecznie walczył także o przyjęcie do NATO jednego z naszych najbliższych sąsiadów ? Litwy.