Kurier proeuropejski

System reklamy Test

Kurier proeuropejski

Jednym z najważniejszych celów i największych pierwszych sukcesów Jana Nowaka-Jeziorańskiego ? po rozstaniu z Rozgłośnią Polską Radia Wolna Europa – było doprowadzenie do przyjęcia Polski do NATO. Szybko też zaangażował się w dyskusję na temat przystąpienia kraju do Unii Europejskiej. Korzystając ze swojej międzynarodowej rozpoznawalności i znajomości z najświetniejszymi i najważniejszymi osobistościami z kręgów polityki i władzy, skutecznie lobbował za przyjęciem Polski do ?europejskiej rodziny?.

Jeziorański był zdania, że związek Polski z UE jest jedyną rozsądną drogą, która może zapewnić krajowi należną pozycję na arenie międzynarodowej. Uważał też ten mariaż za rozsądną ścieżkę w rozwoju demokracji, swobód obywatelskich oraz ? oczywiście ? polityki zagranicznej Polski. W związku z tym blisko współpracował między innymi z Instytutem Studiów Strategicznych czy Fundacją im. Roberta Schumana, a więc instytucjami mocno opiniotwórczymi, które intensywnie szerzyły idee europejskiej współpracy.

Czy ?Kurier z Warszawy? był ?bezkrytycznym euroentuzjastą?, jak dziś nazwaliby go przeciwnicy obecności Polski w strukturach UE? Z pewnością nie! Nie twierdził nigdy, że wejście do Unii Europejskiej będzie dla nas ?lekiem na całe zło?. Był jednak przekonany, że formalny udział w zjednoczonej Europie, pozbawionej granic, kordonów policyjnych i barier ideologicznych, to jedyna szansa na prawdziwy rozwój Polski i jej obywateli. Wierzył, że alternatywy po prostu nie ma.

Wierzył też w zaangażowanie społeczeństwa ? zarówno w poparcie polskiej akcesji do UE, jak i późniejszą wspólną pracę na rzecz dalszego rozwoju. W wywiadzie udzielonym ?Dziennikowi Dolnośląskiemu? powiedział ?Nie ma demokracji bez udziału obywateli. Tam, gdzie obywatele nie interesują się życiem publicznym, demokracja jest bardzo krucha?.