Historia powstania

System reklamy Test

Historia powstania

Projekt rozgłośni, której audycje koncentrowałyby się na potrzebach uchodźców z Europy Wschodniej nie narodził się ? jak mogłoby się wydawać ? na Starym Kontynencie, a w Stanach Zjednoczonych. Nad Amerykanami ciążyło bowiem ogromne poczucie winy związane z postanowieniami konferencji w Jałcie, która pozbawiła tysiące inteligentów uciekających z państw wcielonych do bloku ZSRR praw do kontynuowania swojej ? chociażby dyplomatycznej czy naukowej ? działalności we własnym kraju. Ratując się przed reżimem sowieckim liczni, często niezwykle wybitni parlamentarzyści, utytułowani publicyści czy niedawni mężowie stanu i aktywni działacze polityczni znajdywali schronienie na terenie USA lub w Londynie. Działanie radia ? pojmowanego jako instytucja misyjna ? miało umożliwić im kontynuowanie dotychczasowej aktywności. A dokładniej ? aktywności zgodnej z ich powołaniem, umiejętnościami i aspiracjami, a także ? mającej niebagatelny wpływ na słuchaczy, którym nie udało się zbiec do wolnego od sowieckiego reżimu świata.

Komitet Wolnej Europy ? w którego skład wchodzili między innymi gen. Dwight Eisenhower czy były ambasador amerykański w Warszawie, Arthur Bliss Lane ? zebrał się 1 czerwca 1949 roku. Liczące 50 członków zgromadzenie za swoją misję obrało „udzielanie poparcia przywódcom politycznym i intelektualistom, przebywającym czasowo w USA, w poszukiwaniu wolności, której zostali pozbawieni we własnym kraju”.

Radio Wolna Europa zaczęło nadawać 4 lipca 1950 roku. Pierwsze programy (najpierw półgodzinne, a następnie godzinne) nagrywano w bezpiecznym, nowojorskim studio. Zapisy audycji były potem wysyłane pocztą lotniczą do Niemiec i nadawane w eter pod Frankfurtem. Polacy byli znacząco obecni już w pierwszym zespole redakcyjnym, którego szefem został niedawny urzędnik służby dyplomatycznej RP, Lesław Bodeński. Rok później zastąpił go Stanisław Strzetelski ? publicysta i redaktor ?Wieczoru Warszawskiego?.

W 1952 roku powołano polską sekcję Radia Wolność. Jej pierwszym dyrektorem został Jan Nowak-Jeziorański.