Działalność pozazawodowa

System reklamy Test

Działalność pozazawodowa

Pozazawodowa aktywność Jana Nowaka-Jeziorańskiego to nie tylko członkostwo i działalność w wielu organizacjach wspierających wolność, demokrację i polskość, ale też ? a może nawet przede wszystkim ? olbrzymia praca publicystyczna. ?Kurier z Warszawy? udzielał niezliczonych wywiadów, wygłaszał niezmiernie znaczące opinie i poglądy i pisał. Pisał bardzo dużo, przede wszystkim ? listów, artykułów i książek.

Wśród tych ostatnich na szczególne wyróżnienie zasługują między innymi: słynna ?Polska droga ku wolności 1952-1973? opublikowana po raz pierwszy w Londynie w 1974 roku, pozycja o znamiennym tytule ?Kurier z Warszawy?, wydana również w Londynie, zaledwie 4 lata później, a także znaczące ?Rozmowy o Polsce? z roku 1995 i ?Polska z bliska? wydana 8 lat później. W twórczości Jeziorańskiego nie zabrakło także dwóch tomów nadzwyczaj interesujących wspomnień z okresu pracy w Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa i zbioru fascynujących listów, wymienianych na przestrzeni lat z Jerzym Giedroyciem.

W książce ?Polska z bliska? napisał: ?Miałem tyle szczęścia w życiu, że niczego nie żałuję, nie straciłem żadnej okazji?. Powiedział kiedyś także, że ?w życiu człowieka, jak w mikrokosmosie, odbijają się losy całego pokolenia?. Te dwa cytaty ? jak żadne inne ? oddają sens działalności ?Kuriera z Warszawy?. Przez całe swoje życie starał się działać na rzecz zrzucenia jarzma komunizmu, odzyskania przez Polskę i kraje Wschodniej Europy wolności oraz wprowadzenia i wspierania demokracji. Wierzył, że tylko w ten sposób można społeczeństwu zapewnić godną przyszłość i że tylko to nadaje jego życiu sens. Jan Nowak-Jeziorański był ? nie tylko prywatnie, ale też we wszystkim ? wzorcowym optymistą. ?Pesymizm jest proroctwem, które samo się spełnia? ? zwykł mawiać. A on przecież nie pozwalał kierować swoim życiem proroctwom. Był człowiekiem czynu od początku do końca.