Radio Wolna Europa

System reklamy Test

RWE dzisiaj

W 1990 roku ? po obaleniu komuny ? Rozgłośnia przeniosła się do Warszawy, gdzie przez cztery lata kontynuowano działalność radia. RWE zostało ostatecznie zamknięte 30 czerwca 1994 roku w Poznaniu, gdzie odbyły się oficjalne uroczystości z udziałem pracowników i władz Radia Wolna Europa oraz władz polskich i dygnitarzy amerykańskich (w...

Znaczenie Wolnego Radia

Rozgłośnia Polska przez ponad czterdzieści lat nadawała w eter niezależne audycje ? przygotowywane przez wybitnych intelektualistów, dyplomatów czy artystów programy, które dla Polaków żyjących za ?żelazną kurtyną? były nierzadko jedynym źródłem nieocenzurowanych i niepoddanych sowieckiej indoktrynacji wiadomości. Po upadku komunizmu ? niegdyś najchętniej słuchane, zagraniczne radio ? zaczęło stopniowo tracić...

Problemy RWE

Audycje przygotowywane przez redaktorów wybranych przez Jana Nowaka-Jeziorańskiego i nadawane na falach Radia Wolna Europa cieszyły się w Polsce ogromnym powodzeniem. Po krótkim czasie od debiutu ?polskiego głosu? RWE stało się nad Wisłą najchętniej słuchaną, zagraniczną rozgłośnią. Popularność radia (w połączeniu z wolnościowym, antysowieckim wydźwiękiem nadawanych w nim audycji) nie...

Polski głos wolności

Pierwszym dyrektorem Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa mianowany został ? z poparcia Rady Jedności Narodowej ? Jan Nowak-Jeziorański. Słynny Kurier z Warszawy od grudnia 1951 roku zaczął kompletować zespół redakcyjny. Wśród pracowników znalazło się miejsce dla zarówno doświadczonych dziennikarzy, jak i aktorów, reżyserów czy działaczy różnych partii politycznych (od Stronnictwa...

Działalność i misja RWE

„Udzielanie poparcia przywódcom politycznym i intelektualistom, przebywającym czasowo w USA, w poszukiwaniu wolności, której zostali pozbawieni we własnym kraju” ? taka myśl przyświecała członkom Komitetu Wolnej Europy, którzy w 1949 roku powołali do życia RWE. O tym, że inicjatywa była słuszna założyciele i działacze rozgłośni przekonali się szybko, bo w...

Historia powstania

Projekt rozgłośni, której audycje koncentrowałyby się na potrzebach uchodźców z Europy Wschodniej nie narodził się ? jak mogłoby się wydawać ? na Starym Kontynencie, a w Stanach Zjednoczonych. Nad Amerykanami ciążyło bowiem ogromne poczucie winy związane z postanowieniami konferencji w Jałcie, która pozbawiła tysiące inteligentów uciekających z państw wcielonych do...